Приймальня: 0(5633) 5-24-61
Е-пошта: info@pershrada.dp.gov.ua

52800, вул.Шкільна 20, м.Першотравенськ, Дніпропетровська обл., Україна

Місцева влада

 

Заява про екологічні наслідки Проєктної діяльності за об’єктом «будівництво резервуара для зберігання питної води на території ін¬фраструктури водопровідно-каналізаційного господарства «майданчик № 10» За адресою: вул. Мечникова, 89-а, м. Пе

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

проєктної   діяльності  за  об’єктом  «Будівництво  резервуара  для  зберігання  питної  води  на  території ін­фраструктури водопровідно-каналізаційного господарства «Майданчик № 10»

за адресою: вул. Мечникова, 89-А, м. Першотравенськ Дніпропетровської області»  

Замовником проєкту виступає УПРАВЛІННЯ КОМУ­НАЛЬ­НОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МАЙНА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Генпроєктувальник - Товариство з обмеженою відповідальністю проєктно-виробниче підпри­ємство «Сводбудпроект».

В адміністративному відношенні проєктований об’єкт розташований на території водопровідного майданчика № 10 на вул. Мечникова, 89-А в м. Першотравенську Дніпропет­ровсь­кої області.

На сьогодні водопостачання жителів м. Першотравенська Дніпропетровської області   здійс­нюється із мереж водопроводу ДМП ВКГ «Дніпро - Західний Донбас». У зв’язку з ча­стими пе­ребоями подачі води з мереж водопроводу ДМП ВКГ «Дніпро - Західний Донбас», виникла необ­хідність у влаштуванні додаткової ємності для зберігання питної води на водо­провідному майдан­чику № 10 в м. Першотравенську.

Проєктований  комплекс  споруд  призначений   для   стабільного  господарсько-пит­ного   водопостачання м. Першотравенська Дніпропетровської області і містить у собі таке:

- будівництво резервуара для зберігання питної води ємністю 2000 м3 на території водо­про­відного майданчика № 10 у м. Першотравенську;

- підключення проєктованого резервуара до наявних мереж водопроводу та скидних трубо­проводів водопровідного майданчика № 10;

- влаштування на резервуарі ультразвукового вимірювача рівня «Ергомера-130» з виве­ден­ням по­каз­ників у приміщення електрощитової будівлі НС;

- влаштування засувки з електроприводом Ø500 мм на наявному підвідному водогоні до ре­зервуарів питної води на водопровідному майданчику № 10;

- електропостачання засувки з електроприводом від наявного щита ЩР-0,4 кВ, розта­шова­ного в приміщенні електрощитової будівлі НС;

- винесення із зони будівництва проєктованого резервуара наявного наземного скид­ного трубопроводу із сталевих труб Ø500 мм.

Об’єктами впливу проєктованої діяльності є:

  1. Геологічне середовище: вилучення ґрунтів у зоні аерації при влаштуванні траншей і котлованів.
  2. Ґрунти, земельні ресурси: порушення ґрунтового покриву на ділянці будівництва об’єкта.
  3. Повітряне середовище: приземний шар атмосферного повітря в робочій зоні, забруд­нений викидами пилу і вихлопних газів при згорянні палива від пра­цюючих двигунів внутріш­нього згоряння застосовуваної техніки в період будівництва.

Джерелами впливу на навколишнє середовище є:

- земляні роботи, що приведуть до зміни властивостей почвогрунтів;

- механізми і обладнання з двигунами внутрішнього згоряння, що є джерелами вики­дів пилу і вихлопних газів у ході будівництва, впливають на повітряне середовище.

Загальними межами зон впливу при будівництві об’єкта є межі будівельного майданчика під резервуар, а при експлуатації - межі зон санітарної охорони проєктованого резервуара питної води.

Проєктована діяльність впливає на геологічне середовище в незначних масштабах. У ході робіт з будівництва об’єкта відбудеться вилучення ґрунтових порід в об’ємі 5550 м3, змі­няться їх фізико-механічні  властивості (фізико-механічні  характеристики,  пористість, водона­сиченість тощо).

Проєктована діяльність не здійснює вплив на повітряне середовище, оскільки викид шкі­дливих речовин в атмосферне повітря відбувається тільки в період будівництва. У процесі ж експлуатації об’єкта джерела впливу на повітряне середовище відсутні.

Аналогічна ситуація з навколишнім техногенним середовищем. У зоні впливу проєк­то­ваної діяльності немає промислових, сільськогосподарських, житлово-цивільних об’єктів.

При виконанні намічених заходів негативного впливу на умови проживання місцевого населення не буде. Під час будівництва будуть створені тимчасові незручності для місцевих  жителів, усі порушені і тимчасово перенесені споруди і комунікації відновлюються.

На земельні ресурси і ґрунт проєктована діяльність здійснює незначний вплив, який буде мати  місце  тільки  у  випадку аварійних ситуацій (пориви на трубопроводах). Але ця аварійна  ситуація не являється катастрофічною і носить короткочасний період

Практично не впливає проєктована діяльність на рослинний і тваринний світ, мікро­кліматичні умови.

При нормальних умовах експлуатації водопровідних споруд із дотриманням технологіч­них режимів роботи проєктована діяльність не буде впливати на навколишнє середовище.

Контроль за виконанням природоохоронних заходів і правильною експлуатацією об’єкта по­кладається на управління кому­наль­ного господарства та майна виконавчого комітету  Першотравенської міської ради.

Замовник зобов’язується здійснювати будівництво і експлуатацію об’єкта відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.

Нові назви вулиць


Згідно з розпорядженням №67

Комсомольська -> Молодіжна

Леніна -> Шахтарської Слави

Дзержинського -> Паркова

Фрунзе -> Затишна

Кірова -> Зоряна

Куйбишева -> Дружби

Радянська (Советская,Советська, Совєтська) -> Українська

Карла Маркса -> Кобзаря

Жовтнева (Октябрьская, Октябрська, Октябрьська) -> Ювілейна

Піонерська -> Гірників

Новини Дніпропетровська

© 2020 рік, 52800, вул.Шкільна 20
м.Першотравенськ, Дніпропетровська обл., Україна
Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Першотравенській міській раді