Приймальня: 0(5633) 5-24-61
Е-пошта: info@pershrada.dp.gov.ua

52800, вул.Шкільна 20, м.Першотравенськ, Дніпропетровська обл., Україна

Місцева влада

 

День інформування - жовтень

Методичні матеріали до єдиного Дня інформування населення Дніпропетровської області

 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві Президент України підписав Указ “Про День захисника України” від 14.10.2014 року № 806, встановивши День захисника України – свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня.

День захисника України нероздільнопов’язанеізрозвиткомвійська та військовихтрадицій. Традиції в життісуспільства і окремоїлюдинивідіграютьважливу роль. На їхосновістворюютьсяморальніідеали, принципи, переконання і норми, яківизначаютьстосункиміж людьми і ставленнягромадян до своєїдержави. У свою чергуставленнялюдини до країниуособлюється у таких поняттях, як “Вітчизна”, “Батьківщина”, а найвищимпроявомлюбові до рідноїземлі є готовністьборонитиїїціноювласногожиття.

Сучаснізахисникитериторіальноїцілісності та незалежностіУкраїнизберігають і примножуютьтакусвятувійськовутрадицію, як традиціявійськовоготовариства. Військове братство – морально-правова норма взаємовідносинміжвійськовослужбовцями у військовихколективах, яка суттєвовпливає на їхзгуртованість і боєздатність. Формами проявувійськовоготовариства є взаємовиручка в бою, взаємодопомога в навчанні та службі, вшануванняпам'ятізагиблихтоваришівтощо. Бойовітрадиції, щонародилися у давнічаси, протягомусієїісторіїУкраїнипостійнорозвивалися та наповнюютьсяновимзмістомновимипоколіннямизахисниківБатьківщини. Зогляду на гібридний характер війни на сходінашоїдержави ми відзначаємо День захисникаУкраїни у широкому розумінні.

Маємо сьогодні говорити про те, що захисниками України є не лише військовослужбовці, а й усі громадяни, які своєю сумлінною професійною і громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній й інформаційний захист держави. Активногорозвиткунабувволонтерськийрух, до якогозалучилисячималоукраїнців як у межах нашоїкраїни, так і закордоном. Нерідкоціноювласногожиття вони допомагаютьукраїнськійармії, доставляючидомісцяпризначеннятехнічнеоснащення, харчі, тепліречі, амуніцію, ліки.Вражає масштаб їхньоїдіяльності на допомогупораненимвоїнам АТО, сім’ямучасників АТО,родинам вимушенихпереселенців з Криму та територійохоплених 2 війною. Ці люди стали мирнимивоїнами і надійнимизахисникамиБатьківщини, а їхнядіяльність – зразкомсамовідданості та патріотизму. Історичнадовідка 14 жовтня церкви східного обряду відзначають свято ПокровиПресвятоїБогородиці. Його суть – ідеязаступництваБожоїМатері над християнами. Свій початок свято бере з IX століття: у Константинополіпід час служби у ВлахернськійцерквіблаженнийАндрійудостоївсяявленняБогородиці. Вона простягласвій покров над людьми в знак того, щодаєїмсвійзахист. ВшануванняПресвятоїБогородиціПокрови – захисницівідворогівмаєглибокекоріння і в Україні. Цятрадиціяприйшла до Русі з Візантії разом іззапровадженнямхристиянства у 988 році. Князь Ярослав Мудрийзбудував у Києвіцеркву на Золотих Воротах як вияввдячностіБогові і ПресвятійБогородиці. 1039 року вінвіддав народ РусіпідопікуБожоїМатері. Князь Володимир Мономах писав, щоперемогам над половцямизавдячуєБогові і заступництвуПречистоїДівиМарії. ТрадиціявшануванняПокрови як покровителькиукраїнськоговійськаперейшлавідруськихкнязів до козацтва. Свято ПокровиПресвятоїБогородицібуло одним з найголовнішихсвяткозаків, за щовоноотримало другу назву – Козацька Покрова. Тоді ж виникновий тип ікони – “Козацька Покрова”, де під омофором Богородицізображуютьсяукраїнськіієрархи, гетьмани і козаки.

Такожсамена свято Покровикозаки проводили ради, на якихвибирали нового гетьманаабочленівстаршини. ВшануваннякозакамиПокровипозначилось і на топоніміцітериторіїїхньогопроживання – сьогоднібагатосіл в Україніносятьназви “Покровка”, “Покровське”, “Новопокровка”. Значногопоширення культ Покровинабув і в Українськійкозацькійдержаві – Гетьманщині. Найактивнішебудівництвоцерков та іконописання, пов'язане з Покровою, припадає на добугетьмануванняІванаМазепи. Через шанобливеставленняукраїнськогокозацтва свято у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність, захисткордонів і рідноїземлі, побратимство.

У ХХ століттікозацькітрадиціїнайяскравішенаслідувалаУкраїнськаповстанськаармія. Символічним днем утворення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. УПА діяла до вересня 1949 року, післячогореорганізована у збройнепідпілля, яке діяло до початку 1960 років. УПА – єдинавійськова сила у Другійсвітовійвійні, яка визначаластратегічною метою своєїборотьбиствореннянезалежноїУкраїнськоїдержави, відповідноборотьбарозгорталасяпротиусіх держав, щонамагалисязавадитицьому. УПА будувалася за принципами регулярноїармії: мала Головнийвійськовий штаб та штабивійськово-територіальниходиниць, офіцерськішколи, військово-польову 3 жандармерію, медичну службу, власну систему звань і нагород. За час діяльності через лави УПА пройшлопонад 100 тисячосіб. За участь у повстанськомурусічийогопідтримкукаральними органами СРСР булорепресованопонадпівмільйонаосіб.

Діяльність УПА булалогічнимпродовженняпопередніхперіодіврозвиткуукраїнськоговизвольногоруху, тобтонаціональноїреволюції 1917–1920-х років, підпільно-бойовоїдіяльностіУкраїнськоївійськовоїорганізації та Організаціїукраїнськихнаціоналістів 1920–1930-х років. З іншого боку, продовженнямборотьби УПА у форміненасильницького опору став дисидентськийрух 1960-х років і національнодемократичневідродженнякінця 1980-х – початку 1990-х років. Вояків УПА об’єднувалаідеязахистуУкраїнивідзовнішнього і внутрішнього ворога й утвореннянезалежноїУкраїни.Їхняголовнаперевага – наслідуваннябойовихтрадиційукраїнськихвоїнів, відвага, мужність і звитяга.

ПостановоюУкраїнськоїГоловноїВизвольноїРадивід 30 травня 1947 року буловизнано 14 жовтня 1942 року Днем постання УПА та встановленосвятковим днем УПА. СьогодніЗбройніСилиУкраїнипереживаютьглибокізміни – реформуваннясистемиуправління та матеріально-технічногозабезпечення й переозброєння. Не меншважливим є процесосучасненнявоєнно-ідеологічноїпідготовкиособового складу ЗСУ в умовахпротидіїзбройній та інформаційнійагресії: визначенняновихідеологічних і світогляднихорієнтирівдуховностівійськовослужбовців; формуванняідейвірностіУкраїнському народу; посиленняідеологічноїскладовоїпатріотичноговихованняособового складу та підтримка у ньоговисокого морального духу; виховання у військовослужбовцівпочуттяособистоївідповідальності за захистВітчизни. Ідейневиховання в Збройних Силах маєспиратися не на радянські, а на автентичнівійськовітрадиціїУкраїнського народу щодозахистукордонів і безпекисвоєїземлівідзовнішнього ворога, оскількиукраїнці – нащадкивоїнів-русичів, козаків, січовихстрільців і вояків УПА.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

15 жовтня під егідою ВООЗ відзначається Всесвітній день боротьби із раком молочної залози.

Щорічно в світі реєструється більше ніж 2 млн нових випадків захворювання на рак молочної залози, близько 627 тис. жінок щорічно гине від нього. В 2017 році в Україні на рак молочної залози захворіло 14514 людей, померло – 5685. Загалом, рак молочної залози займає 23% від усіх злоякісних новоутворень у жінок.

Щодня в області реєструється 3-4 випадки злоякісних новоутворень молочної залози, один з яких – у занедбаній стадії. Третина первинних випадків припадає на працездатний вік.

Згідно з оцінками спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров’я, більш 40% всіх випадків раку можливо попередити. Однак в останні роки відмічається різке зростання факторів ризику виникнення онкологічних захворювань – погіршення стану навколишнього середовища, постаріння населення, збільшення споживання в їжу продуктів з високим вмістом тваринних жирів, цукру, солі, а також тютюнокуріння, зловживання алкоголем на фоні зменшення споживання овочів та фруктів, малорухомого способу життя.

На ранніх етапах розвитку захворювання арсенал засобів сучасної медицини дозволяє ефективно лікувати це захворювання та надає змогу жити подальшим повноцінним життям. Але однією з провідних проблем онкологічної допомоги є значний рівень занедбаності випадків раку.

Часто це зумовлено відсутністю настороженості населення до онкозахворювань та прийомів самообстеження, нехтуванням профілактичними оглядами, запізнілим виявленням хвороби, а також недостатньою обізнаністю про можливості профілактики та ведення здорового способу життя.

Вік

У 95 % усіх випадків раку молочної залози діагностується серед жінок, старших 30 років, 90% випадків – серед жінок, старших 40. Максимальна захворюваність припадає на вік 40-60 років. Близько 60% усіх хворих на рак грудей мають саме такий вік. Розвиток клімаксу – нормальний фізіологічний процес, але в цей період відбувається зниження адаптаційних можливостей і стійкості ендокринної системи. Звідси – збільшення ймовірності розвитку пухлин молочної залози.

Репродуктивний анамнез

Включає особливості розвитку функцій жіночого організму, як менструальна, статева, дітородна і лактаційна (годування груддю). Нормальний розвиток усіх цих функцій має свої тимчасові й кількісні межі, а певні відхилення від них можуть збільшувати ризик появи раку молочної залози. Такими відхиленнями є ранній (до 12 років) початок регулярних менструацій або пізніше (після 55 років) їх припинення, а також хронічне порушення менструального циклу. Ризик розвитку раку молочної залози може збільшуватися також при пізньому (після 25-30 років) початку статевого життя, при відсутності вагітностей або пізній (після 30-35 років) першій вагітності, при відсутності годування груддю після пологів.

Спадковість

Рак – не спадкове захворювання. У спадщину може передаватися тільки схильність до хвороби, тобто ті або інші особливості органів і тканин, що визначають їхню більшу чутливість до можливих канцерогенних впливів зовнішнього середовища. Реалізація цієї схильності буде насамперед залежати від особливостей розвитку й впливу на організмі цілого комплексу інших факторів, зокрема, певних порушень режиму здорового життя й канцерогенних впливів навколишнього середовища.

Харчування

Ризик розвитку захворювання може збільшуватися при систематичному переїданні жирів тваринного походження, продуктів з високим вмістом холестерину, цукру. Схильності до раку молочної залози сприяє надмірне споживання смажених і пересмажених харчових продуктів, концентрованих бульйонів, яєчного жовтка, вершкового масла інших продуктів, багатих на холестерин. Надлишкове їхнє вживання може приносити вже немалу шкоду, порушуючи біохімічний і гормональний баланс в організмі та підвищуючи ризик багатьох захворювань, у тому числі й раку молочної залози.

Розвиток раку грудей, ймовірно, також пов’язаний із хронічним браком в організмі деяких вітамінів, зокрема, бета-каротину. Вітаміни відіграють важливу роль у метаболічних процесах. У тому числі мають захисний протипухлинний ефект.

Ожиріння

Ожиріння вважається одним з факторів ризику для виникнення раку молочної залози. Більше 50% жінок у нашій країні мають надлишкову вагу. Головна причина цього явища – зниження фізичних навантажень, збільшення в структурі харчування частки тваринних жирів і переїдання.

Травми молочної залози

Механічні травми молочних залоз, особливо якщо вони повторюються неодноразово, можуть стимулювати вже наявні передпухлинні або початкові пухлинні зміни.

Фонові захворювання

При хронічному плині цих захворювань і відсутності лікування ймовірність розвитку раку молочної залози може збільшуватися. Найпоширенішими з таких захворювань є хронічне запалення придатків, при якому змінюється вироблення гормонів яєчників, захворювання щитовидної залози, захворювання печінки. До захворювань, здатних стимулювати пухлинні зміни, слід віднести й деякі психоневрогенні розлади: неврози, неврастенію, вегето-судинну дистонію.

Паління й алкоголь

У спеціальних дослідження було встановлено, що паління трохи підвищує ризик розвитку раку молочної залози, причому більшою мірою в жінок, які постійно курили перед початком менопаузи. Споживання різних алкогольних напоїв, у перерахуванні на чистий етиловий спирт, у дозах більше 30 г на день, також суттєво збільшує ризик виникнення раку молочної залози.

Жоден з перерахованих вище факторів окремо й навіть в обмежених комбінаціях не може викликати рак молочної залози. Пухлина розвивається тільки при складних комбінаціях цих факторів.

Надзвичайно важливими заходами для ранньої діагностики раку молочної залози є самообстеження і профілактичні огляди.

Відомо, що 80-90% пухлин пацієнтки виявляють у себе самі, 15-18% виявляє лікар під час профогляду, 4-6% - при мамографічному скринінгу.

Самообстеження жінкам необхідно проводити в перший тиждень після закінчення місячних, 1 раз на місяць, по секторам обмацуючи молочну залозу, дещо притискаючи її до передньої грудної стінки, в положенні стоячи і лежачи, з опущеними і піднятими вгору руками. Необхідно звернути увагу на стан шкіри (почервоніння, набряк, втягнення), при несильному натисканні перевірити, чи є виділення з сосків, промацати пахвові області.

Якщо при самообстеженні жінка виявляє у себе різні ущільнення, вузли, пухлини у грудях, збільшення пахвових лімфовузлів, виділення із сосків (особливо повинні насторожити кров'янисті виділення і спонтанні, які залишають сліди на білизні), набряк, почервоніння молочної залози, збільшення її в розмірах або втягнення шкіри, це привід для негайного звернення до лікаря.

Слід пам'ятати:

Огляд молочних залоз лікарем-гінекологом має відбуватись щонайменше 1 раз на рік. Також є доцільним щорічно, починаючи з 30 років, проходити ультразвукове обстеження молочних залоз. В 35-40 років за призначенням лікаря необхідно виконати перше мамографічне обстеження. За відсутності патологічних змін та факторів ризику сімейної історії, після 50 років мамографічні обстеження мають проводитися кожні два роки. Ці нескладні заходи значно знизять ризик виявлення занедбаної патології.

Виявлення підозри на новоутворення молочної залози – привід для звернення до лікаря-онколога, який запропонує план необхідного обстеження для спростування або підтвердження діагнозу.

БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГАЗОВИХ ТА ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАД

Самовільне втручання абонентів у систему газопостачання – є основою причиною нещасних випадків. Не останнє місце в статистиці нещасних випадків займають також ті, що пов’язані з порушенням правил безпечного користування побутовими газовими приладами. Залишені без догляду, часто недоукомплектовані згідно до технічних вимог, прилади спричиняють загазованість приміщень, квартир, під’їздів, підвалів, що може викликати загоряння та вибух газокисневої суміші.

Відповідно до вимог чинного законодавства, газопостачальна компанія безкоштовно обслуговує газопровід лише до впускного вентиля абонента і, відповідно, несе повну відповідальність за його технічний стан. Усе газообладнання, що знаходиться по той бік впускного вентиля є власністю абонента і обслуговується спеціалістами газопостачальника за окрему платню і за заявкою власника. Нажаль, певна частина користувачів не вважає за потрібне з цим рахуватися і, в кращому випадку, взагалі нічого не робить задля утримання системи в належному технічному стані, в гіршому – намагається самотужки, без відповідного дозволу, проводити ремонтні та профілактичні роботи. Як наслідок, такі «ентузіасти» страждають самі, і стають причиною відключення газу іншим абонентам.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими водонагрівачами і опалювальними приладами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- користуватися газовими водонагрівачами й опалювальними приладами при відсутності тяги й при зворотній тязі, тому що можливе отруєння чадним газом;

- користуватися несправними газовими приладами;

- самостійно ремонтувати несправності;

- включати газові прилади дітям, а також особам, що не пройшли спеціального інструктажу;

- прикріплювати до водонагрівача, до опалювального приладу й газопроводів сторонні предмети;

- вмикати газові прилади при несправній автоматиці безпеки.

НЕОБХІДНО:

- тримати водонагрівачі й опалювальні прилади в чистоті і справному стані;

- систематично перевіряти тягу в димоході перед вмиканням і під час роботи газового приладу та не включати його при відсутності тяги;

- слідкувати за своєчасною періодичною перевіркою й прочисткою димоходу та вентиляційних каналів;

- при несправності водонагрівача чи опалювального приладу відключити газ і викликати робітника газового господарства.

При виявленні запаху газу

НЕОБХІДНО:

- закрити кран перед газовими приладами й на приладах;

- відкрити двері й вікна, зробити протяг, щоб провітрити приміщення;

- не допускати в приміщенні відкритого вогню, паління, не вмикати й не вимикати електричні прилади й освітлення для запобігання появи іскри;

- покинути приміщення й не дозволяти вхід іншим людям;

- повідомити про витік газу в аварійно-диспетчерську службу за телефоном 104.

Чималу загрозу безпеці життю людей несе, також, несвоєчасне та неякісне обслуговування димових та вентиляційних каналів.

При неповному згорянню газів, тобто при браку кисню, виділяється окис вуглецю СО (чадний газ), який не має кольору і запаху і є високотоксичним. Після декількох вдихів повітря, яке містить за об’ємом всього 1 відсоток окислу вуглецю, наступає втрата свідомості і через 1-2 хвилини – смерть.

Причиною порушення тяги можуть стати завали і обмерзання димарів, попадання в них сторонніх предметів. Як наслідок - чадний газ, не знайшовши виходу, поширюється по приміщенню і може стати причиною отруєння.

Тому будьте пильні – не шкодуючи часу систематично самостійно очищайте кишені димарів, перевіряйте тягу перед кожним розпалюванням і періодично під час роботи газового приладу. Огляньте і переконайтеся в цілісності оголовків димарів, адже з часом цегляні димарі можуть руйнуватися. Обмерзання димарів відбувається через відсутність на них відповідної ізоляції. При цьому погіршується тяга для нормального горіння газу в опалювальному або водонагрівальному приладі.

Щоб перевірити та відремонтувати димоходи та вентиляційні канали, необхідно звернутись до спеціалізованої організації, яка має ліцензію та відповідний дозвіл.

Після перевірки чи ремонту складається акт про стан димоходів і вентиляційних каналів, який потрібно зберегти для надання газовому господарству.

Для запобігання утворення чадного газу необхідно:

1. Своєчасно регулювати газові пальники – полум’я повинно бути синього або фіолетового кольору. Жовте полум’я – це ознака неповного згорання газу, тому необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.

2. Використовувати газові прилади при достатній тязі в димоходах та виконанні щорічної прочистки димових та вентиляційних каналів.

3. Вмикати газові прилади при відчиненій кватирці або встановленому на провітрювання вікні.

4. Експлуатувати газові прилади тільки зі справною автоматикою безпеки.

При всіх нещасних випадках, пов’язаних з використанням газу (вибухах, пожежах, отруєннях), необхідно подзвонити в одну із служб: швидку медичну допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Пам’ятайте: кожна з цих служб повідомить інші про те, що трапилося, і вони прибудуть на місце події.

До прибуття швидкої необхідно надати долікарську допомогу потерпілим.

При опіках. Необхідно винести потерпілого в безпечне місце і захистити уражені ділянки тіла від зовнішнього середовища. Як захисні засоби необхідно використовувати стерильні матеріали (бинт, марлю) свіжовипрані і вигладжені простирадла, покривала, скатертини. Не допускати очищення шкіри від прилиплого або пригорілого одягу, відкриття уражених ділянок тіла, оскільки при цьому в рану можна занести інфекцію.

Опіки часто супроводжуються шоком. Рекомендовані заходи: дати потерпілому випити до 20 крапель Зеленіна і валеріанової настоянки, можна пити каву або міцний чай. Забезпечити спокій до приїзду лікаря.

При отруєнні чадним газом і удушенні негайно відкрити вікна, викликати швидку допомогу і до її прибуття потерпілого треба винести або вивести на свіже повітря, покласти на рівне місце, усунути все, що утрудняє його дихання (розстібнути комір, ослабити пояс), тепло укрити і стежити за його станом. При необхідності дати понюхати нашатирний спирт, робити штучне дихання.

Нові назви вулиць


Згідно з розпорядженням №67

Комсомольська -> Молодіжна

Леніна -> Шахтарської Слави

Дзержинського -> Паркова

Фрунзе -> Затишна

Кірова -> Зоряна

Куйбишева -> Дружби

Радянська (Советская,Советська, Совєтська) -> Українська

Карла Маркса -> Кобзаря

Жовтнева (Октябрьская, Октябрська, Октябрьська) -> Ювілейна

Піонерська -> Гірників

Новини Дніпропетровська

© 2021 рік, 52800, вул.Шкільна 20
м.Першотравенськ, Дніпропетровська обл., Україна
Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Першотравенській міській раді