Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами у м.Першотравенську

Дата: 14.09.2022 09:07
Кількість переглядів: 360

Фото без опису1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурса

Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету  Першотравенської міської ради, вул. Шкільна, 47/11, 12, м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., 52803.

2. Підстава для проведення конкурсу

Конкурс проводиться у відповідності до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 1173, рішення Першотравенської міської ради від 04.03.2020 № 15-47/VII «Про затвердження в новій редакції Положення про порядок конкурсного відбору підприємств–виконавців  послуг з поводження з побутовими відходами у м. Першотравенську» та рішення виконавчого комітету Першотравенської міської ради від 13.09.2022 № 124 «Про оголошення конкурсу  з визначення виконавця  послуг з поводження з побутовими відходами на території Першотравенської міської територіальної громади».

3.  Місце і час проведення конкурсу, номер телефону відповідальних осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з поводження з побутовими відходами:

1) місце: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Шкільна, 20 (приміщення виконкому);

2) дата: 13.10.2022;

3) час:  о 14.00 годині;

4) спосіб надання пропозицій: особисто або поштою;

5) кінцевий строк подачі документів: 13.10.2022 до 11.00 години;

6) контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: управління комунального господарства та майна: тел. 5 14 91.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

1) наявність матеріально-технічної бази;

2) вартість наданих послуг;

3) досвід роботи з надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами;

4)  наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами та вимоги щодо якості надання послуг:

1) кількість перевезених відходів: близько 51000 м3 в рік;

2) критеріями якості послуг є дотримання:

- графіка вивезення побутових відходів (за виключеням настання обставин непереборної сили), затвердженого керівником підприємства;

- стандартів, норм та правил з надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10.12.2008 № 1070.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

1) заява встановленого зразка (додаток 1 до п. 3.6 Положення про конкурс);

2) характеристика підприємства (додаток 2 до п. 3.6 Положення про конкурс); 

3) балансовий звіт за останній звітний період;

4) довідки державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

5) документ, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

6) документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з поводження з  твердими, великогабаритними,  ремонтними, рідкими побутовими відходами за останній рік;

7) технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

8) довідки про проходження водіями медичного огляду;

9) документ, що містить відомості про досвід роботи в наданні послуг з поводження з  побутовими відходами;

10) довідка про наявність працівників відповідних кваліфікацій;

11) рішення про погодження (затвердження) тарифів або розрахунки для прийняття такого рішення;

12) інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з поводження з  побутовими  відходами (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність  диспетчерської  служби  тощо) належного рівня якості.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами

     Площа території м. Першотравенська - 290 га. У місті налічується 214 багатоквартирних житлових будинків та близько 500 будинків приватного сектору. Кількість мешканців – близько 2800 осіб. Протяжність доріг - 11 км. 

8. Характеристика об’єктів утворення відходів:

1) 214 багатоквартирних  житлових будинків, з них: 151 - п’ятиповерхових, 38 -  двоповерхових, 16 - триповерхових; 9 - чотириповерхових з централізованим тепло-,   водо-, газопостачанням та водовідведенням;

2) близько 500 будинків приватного сектору;

3) підприємства, об’єкти фізичних осіб-підприємців, заклади культури, освіти, охорони здоров'я.

9. Вимоги до конкурсних пропозицій:

1) всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, оформлюються українською мовою;

2) учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу в письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій;

3) для участі в конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією;

4) кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;

5) конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція;

6) пропозиція друкується та підписується учасником або уповноваженою особою (особами). Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку в документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;

7) кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів;

10. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

1) переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана кращою за результатами оцінки;

2) кваліфікаційні вимоги:

-  наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для поводження з побутовими відходами (твердими, великогабаритними, ремонтними, небезпечними відходами в складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові, на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах міста Першотравенська;

- можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів;

-  підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для поводження з  побутовими відходами;

 -  можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі і в порядку, встановленому законодавством;

-  наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів при поводженні з  побутовими відходами;

- вартість надання послуг з поводження з побутовими відходами;

-  досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

-  наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).

11. Додаткові роз’яснення щодо змісту конкурсної документації і внесення змін:

1) у випадку отримання двох та більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації, організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час і дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів;

2) організатор конкурсу має право не пізніше семи календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох рабочих днів в письмовому вигляді всіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація;

3) у випадку несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або роз’яснення відносно його змісту організатор конкурсу продовжує термін подачі конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що додатково повідомляє учасників.

12. Умови, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

1) конкурсні пропозиції приймаються за адресою: 52803, Дніпропетровська  область,           м. Першотравенськ, вул. Шкільна, 47/11, 12 особисто або поштою;

2)  кінцевий термін подання конкурсної пропозиції не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;

3) конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються участникам конкурсу.

 

Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь