Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 20.12.2023 11:26
Кількість переглядів: 67

Фото без описуПовідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

«Розкриття та підготовка запасів пласта С6 на ділянці  між Петропавлівським скидом та Апофізою Петропавлівського скиду шахти «Ювілейна», розташованої в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Реконструкція».

Основним напрямком планованої діяльності є експлуатація родовища кам’яного вугілля підземним способом.

Корисна копалина – вугілля, за своїми технологічними властивостями придатна для використання на коксуванні у складі шихти, а також в енергетичному напрямку без обмежень. Основними споживачами продукції шахти «Ювілейна» є теплоелектростанції. Вугілля використовується в якості енергетичної сировини.

Видобуток вугілля супроводжується виділенням і надходженням до шахтної атмосфери великої кількості емісійного метану. З метою не перевищення припустимих концентрацій шкідливого газу у шахтних виробках, на шахті «Ювілейна» передбачається дегазація вугільних пластів-супутників. Каптований дегазаційною системою метан не використовується, розріджується до безпечних концентрацій у газозмішувальній камері та викидається в атмосферне повітря.

Шахтна вода відкачується на поверхню у загальношахтні відстійники. Після відстоювання та знезараження вода частково використовується на пилопригнічення, а частково скидається у ставок-освітлювач в балці Косьмінна, який обслуговує ФІЛІЯ  «СОЦВУГІЛЛЯ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». У ставок також скидаються шахтні води шахти «Степова».

Порода, що видається на поверхню шахти вивозиться автомобільним транспортом на породний відвал.

Метою планованої діяльності є  підтримка проектної потужності шахти та забезпечення сталого та своєчасного поповнення лінії очисних забоїв з урахуванням порядку відпрацювання пластів та забезпечення проектної потужності шахти за видобутком гірничої маси в об'ємі 1100 тис. тон на рік до 2039 року.

Схема підготовки шахтного поля – погоризонтна з відпрацюванням довгих виїмкових стовпів по простяганню, підняттю та падінню. На шахтному полі прийнята система розробки – довгими стовпами по простяганню, підняттю та падінню.

                                                                                                                                                      .

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

 1. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Код згідно ЄДРПОУ 00178353

Місцезнаходження юридичної особи: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Контактний номер телефону: 380 (56) 335-50-15; e-mail:emelyanovaip@dtek.com

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля,  тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна.

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

______________________________________________________________________________________

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 12 січня 2024 р. 1200год. в режимі відеоконференції з використанням платформи Webex.

Посилання для підключення:

https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=md1ed50abdd6c023d69227e724c3b73f5

Код доступу: 2372 284 1486

Пароль: iNgrDCPt768

Приєднатися за допомогою відеосистеми

Набираєте 23722841486@mepr.webex.com

Також можна набрати 62.109.219.4  та ввести номер наради.

Приєднатися по телефону

+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll

Пароль наради для відеосистеми: 237 228 41486

____________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачаються

____________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна.                                                       

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розкриття та підготовка запасів пласта С6 на ділянці  між Петропавлівським скидом та Апофізою Петропавлівського скиду шахти «Ювілейна», розташованої в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Реконструкція».

 

_________________________________________-________________________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 

____________________________________________-__________________________________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 1. Приміщення Української сільської ОТГ, Синельниківського району, Дніпропетровської області – с. Українське, вул. Миру, буд.22. Контактна особа: сільська голова Макогон Олена. Тел. (095)323-02-11.
 2. Приміщення Петропавлівської сільської ОТГ, Синельниківського району,  Дніпропетровської області – смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, 62 .Контактна особа: Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Леонов Іван Володимирович, тел. (05631) 3-15-51.
 3. Приміщення Першотравенської міської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області – м. Першотравенськ, вул. Шкільна, буд. 20. Контактна особа: міський голова Вінницька Оксана, тел. (05633) 5-24-61.
 4. ВП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» -  Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Миколаївка, вулиця Першотравнева, будинок 1д, приймальня. Контактна особа: Головний еколог ВП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Ємельянова Ірина Петрівна . Контактний телефон: +38050-614-94-81

Дата, з якої громадськість може ознайомитись з документами – 19.12.2023 р.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь