Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Дата: 16.04.2021 08:58
Кількість переглядів: 635

     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.14.2019 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» створено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадської ради при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради.

          До складу ініціативної групи увійшло 8 представників інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади:

№ з/п

П.І.Б.

Назва організації або органу виконавчої влади

1.

Гарькава Надія

керуючий справами виконавчого комітету

2.

Агафонова Ольга                 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та інформації

3.

Левченко Віра

голова міської дитячої Спілки організацій, клубів, об’єднань і лідерів

4.

Мінченко Катерина

голова суспільної організації по захисту та сприянню розвитку підприємництва в Україні «Підприємець нового віку»

5.

Дубина Сергій

заступник голови Першотравенської міської організації в Дніпропетровській області Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України»

6.

Кондратюк Ольга

представник Першотравенської міської дитячої громадської організації «Зв’язок поколінь»

7.

Яніва Катерина

голова міської народно-демократичної жіночої організації «Дія»

8.

Черкашина Віра                     

голова міського комітету Профспілки працівників освіти і науки України

 

        Установчі збори відбудуться 01 червня 2021 року в залі засідань виконавчого комітету Першотравенської міської ради (вул. Шкільна, 20, перший поверх).
          До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, благодійних, релігійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).                                                                              
Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно виявили бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради визначено ініціативною групою у кількості 17 осіб. Строк повноважень складу громадської ради – 2 роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 

           Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- згода делегованого представника інституту громадянського суспільства на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

 - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;  
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останнього року;

- мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради;

- фото делегованого представника інституту громадянського суспільства.

         Прийом заяв припиняється за 30 календарних днів до проведення установчих зборів (02 травня  2021 року). Заяви  прийматимуться у відділі з питань внутрішньої політики та інформації виконкому  Першотравенської міської ради  за адресою: вул. Шкільна, 20 з 08.00 до 17.00 год.

         Відповідальна особа: Агафонова Ольга Петрівнаначальник відділу з питань  внутрішньої політики та інформації виконкому, електронна адреса: ltrubicina@gmail.com, тел.: 5-11-38.

 

                                                                                         Ініціативна група з підготовки та проведення

                                                                  установчих зборів для обрання членів

                                                              громадської ради при виконавчому

                                                                       комітеті Першотравенської міської ради

 

 

 

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакета документів, необхідних для

участі в установчих зборах інститутів громадянського

суспільства з обрання складу громадської ради при

виконавчому комітеті Першотравенської  міської ради

 

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського

суспільства з обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради просимо уважно прочитати ці рекомендації.

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при виконавчому комітеті Першотравенської  міської ради (далі – громадська рада), віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3. Зверніть також увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (в новій редакції від 24 квітня 2019 року № 353).

4. Окрім обов’язкових документів просимо надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника.

       

У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за тел.: 5-11-38.

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

(вашої організації, спілки тощо)

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

                                                                Ініціативній групі з підготовки установчих

                                                                   зборів інститутів громадянського суспільства

 для обрання  громадської ради при виконавчому

                                                         комітеті Першотравенської міської ради

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства,  які  відбудуться  01  червня  2021  року, візьме  уповноважений  представник

__________ (повна назва організації, прізвище, ім’я, по батькові та посада в організації) .

Зважаючи на те, що _______________________ має намір висувати свого представника як

кандидата на членство в громадській раді при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

Повна назва ІГС (вашої організації, спілки тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з формування громадської ради.

До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (вашої організації, спілки тощо або іншого органу відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС (вашої організації, спілки тощо).

3. Інформація про результати діяльності ІГС (вашої організації, спілки тощо) протягом останнього року (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка та фото кандидата на участь в установчих зборах і членство в громадській раді (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5. Згода делегованого представника інституту громадянського суспільства на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.

6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради.

 

(Повна назва ІГС (вашої організації, спілки тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис                                                               Прізвище, ім’я, по батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління

(ради, зборів тощо) ІГС

___________________________________
(повна назва ІГС)

____ ____________ 2021 року

___
м.Першотравенськ

Присутні: _________________ – голова правління;
__________________– заступник голови правління;
Члени правління: ___________________________________________________

Порядок денний:
Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при
виконавчому комітеті Першотравенської  міської ради
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при
виконавчому комітеті Першотравенської  міської ради __________________________
_________________________________________(ПІБ кандидата та посада в організації)
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: _________________________.

Термін: до __________ 20__ року.

Головуючий ______________

Секретар ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на

участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

 

 

 

        ФОТО

П.І.Б.                          

Працює         

           

Громадянство          

 

Число, місяць і рік

народження              

 

Місце народження  

 

Освіта

 

Науковий ступінь, вчене

звання

 

Володіння мовами

 

Нагороди, почесні

звання

 

Досвід роботи у

виборних органах

 

Трудова діяльність

 

Додаткова   інформація

 

Членство в ІГС з ______ по _______ р. –

 

Особисті досягнення

 

Контактна інформація

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства
протягом
останнього року1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти (телефони, електронна пошта, сайт).
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при
органах виконавчої влади.
7. Програми та про
єкти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проєкту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи
                  Підпис                            Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, уповноважений представник ІГС ______________________________,

                                                                              (ПІБ)

не заперечую проти обробки моїх персональних даних (ПІБ, посада в ІГС, назва ІГС, номери телефону, e-mail) та іншої інформації у зв’язку із участю в установчих зборах для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Першотравенської міської ради і подальшої діяльності громадської ради та  підтверджую відповідність даних, зазначених у біографічній довідці, доданої до заяви ІГС.

 

 

 

      __________                                                                                 ________________________

               дата                                                                                          підпис уповноваженого

                                                                                                                    представника ІГС                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок мотиваційного листа

 

 

                                                                                ПІБ делегованого представника

                                          Назва ІГС

 

 

     Я, (ПІБ), вирішив(ла) подати свою кандидатуру для участі в установчих зборах та увійти до складу громадської ради тому, що ___________(вкажіть причини подання своєї кандидатури).

    За час роботи на посаді ____________(вкажіть свою посаду в ІГС) __________________________________(наведіть приклади своєї діяльності та досягнення).

    У моїх планах ____________________________________________________________.

    Маю своє бачення ________________________________________________________.

    Переконаний(на), що зможу бути корисним(ною) _____________________________.

 

 

      __________                                                                                 ________________________

               дата                                                                                          підпис уповноваженого

                                                                                                                    представника ІГС        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь