Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

П О В І Д О М Л Е Н Н Я про намір здійснити зміну тарифів шляхом коригування на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії Першотравенського міського житлово-комунального підприємства.

Дата: 22.12.2021 15:30
Кількість переглядів: 420

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII зі змінами, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 зі змінами (надалі – Порядок формування тарифів), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 № 130, Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство (надалі – Першотравенське МЖКП) інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів на теплову енегрію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та доводить до відома споживачів наступну інформацію.

Рішенням виконавчого комітету Першотравенської міської ради № 149 від 01.10.2021 встановлений двоставковий тариф на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії  для всіх категорій споживачів з ПДВ у розмірі:

- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – 662,56 грн/Гкал;         

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) -  253721,94 грн/Гкал/год.

 

З моменту встановлення тарифів по теперішній час змінились такі основні складові статті витрат:

- вартість вугілля зросла на 20% з 1224 до 1468,8 грн/тонну  без ПДВ;

- вартість електричної енергії зросла на 80% з 2,5278 до 4,54951 грн/кВт без ПДВ;

- вартість покупної води зросла на 1% з 15,29 до 15,45 грн/м3 без ПДВ.

 

Необхідність коригування тарифів обумовлена чинним законодавством України, зокрема:  статтею  20 Закону України «Про теплопостачання» яка встановлює, що:

-           тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

-           встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається;

-           тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Рентабельність визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи;

статтею 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що принципом державної політики у сфері житлово-комунальних послуг є забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг.

Таким чином, підприємство має необхідність коригування тарифів на теплову енергію, послуги постачання теплової енергії, розрахованих у відповідності з реальними витратами на їх виробництво. 

Враховуючи зміни основних статей витрат, які відбулися в структурі тарифів, Першотравенським  МЖКП здійснений розрахунок скоригованих  тарифів на  теплову енергію, а також їх структури. Скориговані тарифи склали:

 

на теплову енергію (одноставкові):

для всіх категорій споживачів з ПДВ 1631,99 грн/Гкал.

Збільшення тарифу за категоріями споживачів склало 17% для всіх категорій споживачів.

 

Структура наведена в таблиці.    

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію


з/п

Найменування статей калькуляції

Од.
вим.

Всього

грн/Гкал

 
 

1.

Прямі витрати, в тому числі:

тис. грн

84 839,47

1 328,88

 

1.1.

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

тис. грн

63 027,20

987,22

 

1.1.1.

паливо

тис. грн

32 575,32

510,24

 

1.1.2.

електроенергія

тис. грн

14 407,77

225,68

 

1.1.3.

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн

1 549,67

24,27

 

1.1.4.

матеріали, запасні частини

тис. грн

4 622,72

72,41

 

1.1.5.

витрати на покриття втрат в теплових мережах

тис. грн

 

0,00

 

1.2.

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн

14 607,20

228,80

 

1.3.

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)

тис. грн

3 213,58

50,34

 

1.4.

Амортизаційні відрахування

тис. грн

1 356,90

21,25

 

1.5.

Інші витрати

тис. грн

2 634,59

41,27

 

2.

Загальновиробничні витрати, у т.ч.:

тис. грн

4 242,34

66,45

 

2.1.

Витрати на оплату праці

тис. грн

1 201,03

18,81

 

2.2.

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)

тис. грн

264,23

4,14

 

2.3.

Амортизаційні відрахування

тис. грн

0,00

0,00

 

2.4.

Інші витрати

тис. грн

2 777,09

43,50

 

3.

Виробнича собівартість

тис. грн

89 081,81

1 395,33

 

4.

Адміністративні витрати

тис. грн

4 276,41

66,98

 

4.1.

Витрати на оплату праці

тис. грн

3 046,34

47,72

 

4.2.

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)

тис. грн

670,20

10,50

 

4.3.

Амортизаційні відрахування

тис. грн

0,00

0,00

 

4.4.

Інші витрати

тис. грн

559,87

8,77

 

5.

Повна собівартість

тис. грн

83 486,50

1 307,69

 

6.

Розрахунковий прибуток всього, у тому числі:

тис. грн

3339,46

52,31

 

6.1.

Розрахунковий прибуток

%

4%

4%

 

тис. грн

2738,36

42,89

 

6.2.

Податок на прибуток

%

18%

18%

 

тис. грн

601,10

9,42

 

7.

Вартість виробництва теплової енергії

тис. грн

86825,96

1359,99

 

8.

Виробництво /корисний відпуск

Гкал

63 842,90

 

9.

Тариф на теплову енергію без ПДВ

Грн/Гкал

1 359,99

 

10.

Тариф на теплову енергію з ПДВ

Грн/Гкал

1 631,99

 

 

на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії (двоставкові):

населення : умовно-змінна частина – 883,10 грн/Гкал з ПДВ (плата в опалювальний період), умовно-постійна частина 257618,84 грн/Гкал/год з ПДВ (6,31 грн/м2 з ПДВ щомісячна плата).

бюджетні установи та організації: умовно-змінна частина – 883,10 грн/Гкал з ПДВ (плата в опалювальний період), умовно-постійна частина 257618,84 грн/Гкал/год з ПДВ.

інші споживачі: умовно-змінна частина – 883,10 грн/Гкал з ПДВ (плата в опалювальний період), умовно-постійна частина 257618,84 грн/Гкал/год з ПДВ.

Встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію має здійснюватись одночасно із встановленням одноставкових тарифів на теплову енергію. Встановлення двоставкових тарифів на послуги з постачання теплової енергії здійснюється за умови встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію.

Двоставковий тариф обчислений, виходячи з тієї ж собівартості послуг, що й одноставковий. Структура наведена в таблиці. 

 

Структура двоставкових тарифів на теплову енергію

№ з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Сумарні та середньо- зважені показники

Для потреб споживачів

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1

2

3

4

5

7

8

Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів

1

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію у собівартості

грн/Гкал

735,92

735,92

735,92

735,92

2

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження, у тому числі:

грн / Гкал /год

214682,37

214682,37

214682,37

214682,37

2.1

в переводі на 1 м2 опалювальної площі*

грн/м2

5,33

5,26

5,68

5,59

Технічні показники

3

Загальний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних КГУ

Гкал

73349,58

60756,89

9775,38

2817,31

4

Корисний відпуск теплової енергії власним  споживачам

Гкал

63842,9

52882,33

8 508

2452,16

5

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

15,46582

12,81064

2,06115

0,59403

6

опалювальна площа

тис. м2

623,269

522,545

77,924

22,7996

Виробництво теплової енергії, умовно-змінна витрати двоставкового тарифу

7

Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, усього, у тому числі

тис. грн

72 867,66

60 357,71

9 711,15

2 798,79

7.1

умовно змінні витрати, усього, у тому числі

тис. грн

46983,09

38917,02

6261,49

1804,59

7.1.1

витрати на технологічне паливо

тис. грн

32575,32

26982,78

4341,35

1251,19

7.1.2

витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії

тис. грн

14407,77

11934,24

1920,14

553,39

7.1.3

покупна теплова енергія

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

умовно постійні витрати, усього – решта витрат повної планової собівартості виробництва теплової енергії

тис. грн

25884,57

21440,70

3449,66

994,21

8

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Плановий прибуток в тарифах на      виробництво теплової енергії, віднесений до умовно постійної частини

тис. грн

2914,71

2414,31

388,45

111,95

10

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії у собівартості

грн/Гкал

735,92

735,92

735,92

735,92

11

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження

грн./Гкал /год

155176,99

155176,99

155176,99

155176,99

Транспортування теплової енергії

12

Повна планова собівартість транспортування теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати

тис. грн

10 409,09

8 622,05

1 387,23

399,81

13

Витрати на відшкодування втрат – умовно-постійні витрати

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії

тис. грн

416,36

344,88

55,49

15,99

15

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу- місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження

грн./Гкал /год

58329,99

58329,99

58329,99

58329,99

Постачання теплової енергії

16

Повна планова собівартість постачання теплової енергії, усього – умовно-постійні витрати

тис. грн

209,75

173,74

27,95

8,06

17

Витрати на покриття втрат – умовно-постійні витрати

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії

тис. грн

8,39

6,95

1,12

0,32

19

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу- місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження

грн / Гкал /год

1 175,39

1 175,39

1 175,39

1 175,39

 

*не встановлюються тарифи на 1 м2 опалювальної площі з огляду на ст.9 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Принцип двоставкового тарифу такий: сума, яку споживачі мали б сплатити в опалювальний сезон за тепло, розбивається на весь рік, з метою зменшення фінансового навантаження на бюджети споживачів. Цей тариф передбачає, що споживачі сплачують за послугу з постачання теплової енергії  протягом усього року, але за різними ставками.

 

Встановлення двоставкових тарифів дозволить зменшити фінансове навантаження на споживачів в опалювальний період, забезпечити наявність обігових коштів підприємства впродовж всього року, вчасно готувати теплове господарство до роботи в зимовий період, підвищити якість надання послуг теплопостачання.

 

Зміна тарифів здійснюється у формі (у спосіб) коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги постачання теплової енергії.

Формування тарифів на плановий 2021 рік (коригування) виконано відповідно до вимог діючого законодавства та нормативних документів:

  • Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами;
  • Закону України  «Про державний бюджет України на 2020 рік»;
  • Закону Укріїни «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII;
  • поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ), погоджених з департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА,  Держводагенством України в Дніпропетровській області та затверджених  15.03.2017 року

та ін.

                                                                      

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 днів з дня публікації даного повідомлення за адресою: вул. Молодіжна, буд. 12 м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл., 52800.

Найменування та місцезнаходження виконавця комунальної послуги: Першотравенське МЖКП, вул. Молодіжна, буд. 12 м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл., 52800. Контактний телефон: тел./факс (05633) 52008, електронна адреса mgkp1.2003@gmail.com.

Найменування та місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи: Виконавчий комітет Першотравенської міської ради, вул. Шкільна, буд. 20, м. Першотравенськ, Дніпропетровська обл., 52800.

Адміністрація 

 Першотравенського МЖКП

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь