Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

До уваги платників податків!

Дата: 14.10.2022 15:46
Кількість переглядів: 185

Відділ комунікацій з громадськістю Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування -  Павлоградський регіон) інформує про наступне.

 Верховною Радою України 21.09.2022 прийнято Закон України № 2618-ІХ «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» (даліЗакон № 2618).

Закон № 2618 набрав чинності 30.09.2022 (опубліковано у газеті «Голос України» № 199), а відтак зміни, ним внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), застосовуються, починаючи з 30.09.2022.

 Так, змінами, внесеними Законом № 2618 до Кодексу, запроваджено нові ставки акцизного податку на окремі види пального та нафтопродуктів, а також визначено нові особливості застосування ставки ПДВ у розмірі 7 % до операцій з постачання та ввезення окремих видів пального та нафтопродуктів.

Зміни в частині акцизного податку.

Щодо ставок акцизного податку.

Починаючи з 30 вересня 2022 року тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 липня 2023 року запроваджено такі ставки акцизного податку:

на бензини моторні, важкі дистиляти – 100,00 євро за 1000 літрів;
на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів;

на біодизель та його суміші, а також на паливо моторне альтернативне – 100,00 євро за 1000 літрів.

 Крім того, тимчасово для важких дистилятів (газойль), біодизелю та його сумішей (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, за кодами згідно з УКТ ЗЕД, зазначеними в пункті 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, замовником якого згідно з умовами договору є Міністерство оборони України, ставки акцизного податку встановлено на рівні 0 євро за 1000 літрів. Щодо оформлення податкового векселя.

Для ввезення на митну територію України або реалізації вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю імпортер або виробник важких дистилятів та біодизелю оформлює податковий вексель, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України.

Пунктом 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу регламентується порядок: видачі та сума, на яку видається податковий вексель, строк, на який видається податковий вексель (не може перевищувати 180 календарних днів);

погашення податкового векселя, в т.ч. по втрачених важких дистилятах та біодизелю; обчислення суми акцизного податку з обсягів важких дистилятів та біодизелю, цільове використання якого не підтверджено;

здійснення протесту векселя векселедержателем, якщо податковий вексель не погашено в установлений строк;

обчислення та справляння штрафу з імпортера або виробника, які видали податковий вексель, важких дистилятів та біодизелю, за якими відсутнє підтвердження цільового використання.
Також зазначено, що суб’єкти господарювання (виробники або імпортери) мають право реалізовувати важкі дистиляти та біодизель іншим особам у разі сплати акцизного податку за повною ставкою 100 євро за 1000 літрів (визначається як різниця між ставкою 100 євро за 1000 літрів та ставкою 0 євро за 1000 літрів).

Стосовно тимчасового відображення в реквізитах акцизної накладної форми «П» ознаки умов оподаткування та реквізитів податкового векселя.

Відповідно до пункту 45 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу при реалізації важких дистилятів та біодизелю, замовником яких згідно з умовами договору є Міністерство оборони України та які оподатковуються за ставкою акцизного податку 0 євро за 1000 літрів, в реквізитах акцизної накладної, складеної при здійсненні такої реалізації, зазначається ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, із зазначенням реквізитів податкового векселя, субєктів господарювання, які здійснюватимуть реалізацію важких дистилятів та біодизелю замовнику, визначеному пунктом 44 підрозділу 5 (Міністерство оборони України).

До внесення відповідних змін до форм документів та порядків їх заповнення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року № 729, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2020 року за № 1241/35524, при здійсненні операцій, які зазначені у пункті 44 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, такі документи складаються з урахуванням таких особливостей.

В акцизній накладній форми «П» зазначається:
- код операції для складання в одному примірнику:

або «0»;

 або «2» – втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

або «3» (реалізація пального суб’єкту господарювання – неплатнику) – при реалізації важких дистилятів (газойлів) та біодизелю, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України;

або «4» – ввезення (імпорт) пального на митну територію України;
- умова оподаткування «3» (ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу з оформленням податкового векселя) для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України;
- реквізити податкового векселя – по всьому ланцюгу постачання від імпортера / виробника важких дистилятів (газойлів) та біодизелю до Міністерства оборони України, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України;

- може бути зазначений один із напрямів використання:

або «0»;

або «10» (реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади) – на операції з реалізації важких дистилятів та біодизелю Міністерству оборони України, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України відповідно до пункту 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу;

 У заявках на поповнення (коригування) залишку пального зазначається:
умова оподаткування «3» (ввезені на митну територію України або вироблені в України бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу з оформленням податкового векселя) для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні важких дистилятів та біодизелю, які оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 44 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України;
цифра 0 у графах 7 (ставка акцизного податку, встановлена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, євро) та 9 (сума акцизного податку, грн (-) (+) (гр.6 х гр. 8 х (гр. 7 / 1000)) .

При цьому в акцизних накладних форми «П» та в заявках на поповнення (коригування) залишку пального зазначається код згідно з УКТ ЗЕД важких дистилятів (газойлю) та біодизелю.

Щодо заповнення декларації з акцизного податку, затвердженої наказом МФУ від 23.01.2015 №14 (із змінами), зазначаємо за вересень 2022 року.

 Платники акцизного податку – виробники пального, а також особи, які є платниками з реалізації пального та у яких виникає у вересні 2022 року обов’язок складати заявку на поповнення (коригування) залишку пального, декларують податкові зобов’язання з реалізації пального, зазначаючи окремими рядками обсяги з реалізації пального:

з 1-го по 29 вересня 2022 року (включно) – за нульовою ставкою податку, яка визначена пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу,

за 30 вересня 2022 року – за ставками акцизного податку у розмірах, які визначені відповідно у пункті 41 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення».
При цьому зазначається відповідний розмір ставки акцизного податку, зокрема, у графах:
12 Додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)»;

9 Додатку 1 прим. 1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу».
Щодо змін у частині податку на додану вартість.

 Законом №2618 також внесено зміни до пункту 82 підрозділу 2 Розділу ХХ Кодексу, яким встановлено ставку ПДВ у розмірі 7 % на операції з ввезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального та нафтопродуктів.

Так, зазначеними змінами:

термін дії вказаної ставки ПДВ (7%) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року – до внесених змін термін дії ставки поширювався на весь період дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану;
застосування ставки ПДВ у розмір 7% поширено також на операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України біодизелю та палива моторного альтернативного.


Інформація розміщена на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/622352.html


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь