A A A K K K
для людей із порушенням зору
Першотравенська міська рада
Дніпропетровська область

Послуги, які надає Терцентр

Дата: 19.02.2024 16:34
Кількість переглядів: 69

Фото без описуІ н ф о р м а ц і я щодо надання соціальних послуг першотравенським територіальним центром надання соціальних послуг

    Першотравенський територіальний центр надання соціальних послуг   надає такі соціальні послуги:

-     догляд вдома;

-     денний догляд;

-     натуральна допомога.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

-     соціальна адаптація;

-     консультування;

-     представництво інтересів;

-     екстрене (кризове) втручання;

-     фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями;

-     інформування;                                                                                

-     інші соціальні послуги.    

      У територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:

-      відділення соціальної допомоги вдома;

  •  відділення денного перебування;

-     відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

       На теперішній час у зв‘язку з введенням воєнного стану відділення денного перебування тимчасово призупинило надання соціальних послуг денного догляду та соціальної адаптації.                                                                                   

       Структурні підрозділи територіального центру забезпечують надання соціальних послуг:

-     особам похилого віку;

-     особам з інвалідністю;

-     особам з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті; з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

-     особам з психічними та поведінковими розладами;                                                                                              

-     особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

-  внутрішньо переміщеним особам.            

       Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг (далі - особа), подає  до Першотравенського управління праці та соціального захисту населення   заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

        Під час подання заяви, повідомлення пред’являються:

- паспорт громадянина України/

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.

     До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії:

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення  (для осіб з інвалідністю);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

 -рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);

- копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу;

- копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);

- акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;

- декларація про доходи та майновий стан осіб (крім осіб, яким соціальні послуги надаються незалежно від доходу) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї;

 -   довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

        Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, законний представник такої особи зобов’язаний подати заяву, уповноважена особа органу опіки та піклування - повідомлення з рішенням органу опіки та піклування про надання соціальних послуг.                                                                              

       Рішення про надання соціальних послуг приймається Першотравенським управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг,   затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 587 (зі змінами), Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (зі змінами).

На підставі рішення про надання соціальних послуг, прийнятого Управлінням, та копії висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг (далі – висновок про стан здоров’я), територіальний центр відповідно до державних стандартів соціальних послуг:

-     визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

-     встановлює групу рухової активності (за потреби);

-     визначає зміст та обсяг соціальних послуг;

-     складає індивідуальний план надання соціальної послуги;

-     наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування;

-     укладає з отримувачем соціальних послуг договір про надання соціальної послуги(г).

       Продовження строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за результатами оцінювання потреб особи в соціальних послугах.

        Внутрішньо переміщеним особам соціальні послуги надаються відділеннями територіального центру невідкладно.

        Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

       Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), з установленням диференційованої плати в обсязі, визначеному державними стандартами, платно (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб) у визначеному законодавством порядку.  

       Першотравенський територіальний центр надання соціальних послуг  надає соціальні послуги:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам з інвалідністю I групи, , особам, яким завдано шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, представництва інтересів,  а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

 3)  за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.                                                

      Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром у визначеному законодавством порядку і затверджуються виконавчим комітетом Першотравенської міської ради.                                                                     

      Розмір плати за соціальні послуги залежить від змісту та обсягу послуг, що надаються.

      Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

       Виконавчий комітет Першотравенської міської ради має право приймати рішення про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг.

        Розглядати питання щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та приймати в окремих випадках рішення про звільнення особи від плати за соціальні послуги може комісія з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Першотравенської міської ради.

       Продовження строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за результатами оцінювання потреб особи в соціальних послугах.

Оцінювання потреб особи в соціальних послугах проводиться не менше як за                                    30 календарних днів до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено чинним договором.

Внутрішньо переміщеним особам соціальні послуги надаються відділеннями територіального центру невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

 Адреса  Першотравенського територіального центру надання соціальних послуг:

вул. Кобзаря,  будинок 15А ( 4 поверх).

телефон 0 56 33 5 20 94

     

 

Директор                                                                                            Любов БАТЕЧКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь